Plasmas per sera dimensioni deri ne 550 cm dhe spesori sipas kerkesave. Perberja me tre shtresa per nje jetegjatesi sa me shume se 3 vjete duke perdorur aditive per mbrojtje ndaj rrezeve UV dhe kunder pikezimit.

Plasmas per mbulim te tokes ngjyra e zeze, dimensioni gjeresi 60/120/240 cm.

Qese per mbjelljen e fidaneve. Dimensione te shumellojshme jetegjatesi me shume se 2 vjet

Qese per mbjelljen e fidaneve. Dimensione te shumellojshme jetegjatesi me shume se 2 vjet