Perdorim ne makineri automatike . Dimensioni gjeresi 50 cm dhe gjatesi 500/1000/1500 metra.

Perdorim manual . Dimensioni gjeresi 50 cm dhe gjatesi deri ne 500 metra.