Bobina Termo

Dimensioni duke filluar nga 38 cm gjeresi spesori duke filluar nga 50 mikron.

Bobina Termo

Dimensioni duke filluar nga 42 cm gjeresi dhe spesori duke filluar nga 50 mikron.

Bobina Polietilien

Mbulim te artikujve te ndryshem. Dimensioni dhe ngjyrat te ndryshme ne varesi te kerkesave .